Ulusal Sayısallaştırma Komitesi

  • Kataloglama/Metadata/RDA Çalışmaları Grubu Toplantısı 28.02.2014

  • İşbirliği Çalışma Grubunun İlk Toplantısı 25 Şubat 2014 Tarihinde Gerçekleştirildi

  • İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Nadir Eserler Bölümünü Ziyaret

  • Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit’i Makamında Ziyaret

  • Atatürk Kitaplığı Sayısallaştırma Çalışmalarının Yerinde İncelenmesi

  • Sayısallaştırma Çalışma Grubu: Kültürel Mirasın Korunması ve Aktarılmasında İşbirliği Çalıştayı 19 Eylül 2013

  • Grup başkanları belirlendi.

  • Sayısallaştırma toplantısı gerçekleşti: 17 Mayıs 2013